1 Prevederi preliminare

1.1 Magazin online Our Place1.1.1. Web-site-ul www.ourplace.ro este gestionat de SC Altdecor SRL, în calitate de vânzător, cu sediul social în: Str Franz Joseph Haydn nr. 7, Oradea, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Oradea, număr de identificare J05/251/2023, cod unic de înregistrare (CUI) RO47535043.

Orice referire la brandul si website-ul Ourplace.ro din prezenții Termeni și condiții face trimitere la SC Altdecor SRL.

1.1.2. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului și condițiile de achiziţionare a produselor comercializate prin intermediul acestui Website (denumiți în continuare “Termeni și Condiții“). Acești Termeni și Condiții cuprind drepturile și obligațiile părților care decurg din sau sunt în legătură cu Contractul de vânzare-cumpărare (denumit în continuare “Comanda“) încheiat între Vânzător și un cumpărător individual prin intermediul web-site-ului Vânzătorului.1.2 Cumpărător1.2.1. Cumpărătorul Consumator– orice persoană fizică care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în alte scopuri decât cele specifice activității sale comerciale sau profesionale, având, potrivit legii, calitatea de consumator (denumit în continuare “Cumpărătorul“).

1.2.2. Relațiile juridice dintre Vânzător și Cumpărător care nu sunt în mod expres stipulate în acești Termeni și Condiții sunt guvernate de prevederile în vigoare ale art.1650 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 republicată la 28.03.2007 cu modificările și completările ulterioare privind protecția consumatorilor și legislația aferentă, cu modificările și completările ulterioare.

1.2.3. Cumpărătorul profesionist – orice persoană fizică sau juridică, precum și orice altă entitatea care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în scopurile specifice activității sale comerciale sau profesionale, neavând potrivit legii calitatea de consumator (denumit în continuare „Cumpărător profesionist“).1.3 Termeni și Condiții Generale1.3.1. Prezenții Termeni și Condiții sunt parte integrantă din Comanda încheiată între Cumpărător și Vânzător și cuprinde drepturile și obligațiile mutuale ale părților (așa cum este definit mai jos).

1.3.2. Prin încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul convine și este de acord cu prezenții Termeni și Condiții, în integralitatea acestora.

1.3.3. Cu excepția prevederilor contrare cuprinse în Comanda sau în anexele acesteia, sau a anumitor prevederi cuprinse în acești Termeni și Condiții invalidate în mod expres sau modificate de Comanda, sau cu excepția oricărui alt acord contrar dintre Vânzător și Cumpărător, prezenții Termeni și Condiții se vor aplica oricăror relații contractuale dintre părțile contractante.

1.3.4. Prezenții Termeni și Condiții nu sunt aplicabili tranzacțiilor în care Cumpărătorul Profesionist intenționează să achiziționeze bunuri de la Vânzător. Acest tip de tranzacții sunt guvernate de reglementările legale generale privind convențiile între profesioniști.

1.3.5.  Prin accesarea și utilizarea web-site-ului www.ourplace.ro, Cumpărătorul confirmă că este major și că datele de facturare furnizate sunt reale și corecte.1.4 Definiții1.4.1 Contractul de vânzare-cumpărare reprezintă o înțelegere încheiată electronic între Vânzător, în calitate de Vânzător, și Cumpărător, prin intermediul Magazinului Online al Vânzătorului (așa cum este definit mai jos).

1.4.2 Acești Termeni și Condiții sunt parte integrantă a Contractului de vânzare-cumpărare.

1.4.3 Magazin Online – sistem online operat prin intermediul internetului, care permite Vânzătorului și Cumpărătorului să încheie Comanda prin intermediul comunicării la distanță. Magazinul Online este operat pe un website aflat la adresa http://www.ourplace.ro.

1.4.4 Bunuri – bunuri mobile, sau după caz, vândute prin intermediul Magazinului Online.

1.4.5 Solicitare de comandă – solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții.

1.4.6 Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, în format electronic, TV, sau prin intermediul Website-ului a unui număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către OurPlace.
2. Oferta de Bunuri, Solicitare de comanda, încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, metode de livrare, metode de plată

2.1 Oferta de Bunuri2.1.1. Oferta de Bunuri înseamnă o ofertă de bunuri selecționate, oferite prin intermediului unui catalog disponibil în Magazinul Online. Oferta de Bunuri nu este o ofertă prin care se încheie un contract, așa cum este definită la art. 1188 alin. 1 din Codului Civil. Oferta de Bunuri este doar cu titlu informativ iar Vânzătorul nu are obligația de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare cu privire la bunurile respective.

2.1.2. Vânzătorul ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate pe Website, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, precum și preţurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face și greşeli. În asemenea situații, OurPlace va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care OurPlace constată că eroarea respectivă a afectat/influențat solicitarea de  comandă a dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

2.1.3. Vă rugăm să aveți în vedere că achiziţionarea produselor pe Website oferă o experienţă diferită de cea din magazine. În special, trebuie să ştiți că:


culorile Bunurilor, astfel cum sunt prezentate pe Website, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră;


dimensiunile şi forma Bunurilor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar pe Website, de aceea, vă rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să verificați ca dimensiunea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul Bun;


fotografiile şi imaginile de pe Website au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Bunului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Bunului.


2.1.4. Bunurile vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca OurPlace să nu poată livra solicitarea de comandă. De asemenea, OurPlace își rezervă dreptul de a retrage orice Bun de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate a OurPlace față de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Bunuri pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;

2.1.5. OurPlace depune toate eforturile pentru a livra Bunurile în cel mult 30 de zile lucrătoare după confirmarea comenzii. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare oferite de OurPlace (pe website, la telefon sau prin email) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz. Vă rugăm să consultați Secțiunea 3 – Livrarea Bunurilor pentru mai multe informaţii despre livrare;

2.1.6. OurPlace își rezervă dreptul de a ajusta, în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, preţurile şi ofertele speciale practicate.

2.1.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua orice modificări ale conținutului Magazinului Online, inclusiv prețurile. Ofertele (inclusiv reducerile, vânzările promoționale și pliantele promoționale) sunt aplicabile în limita stocului disponibil sau pentru o anumită perioadă de timp. Prețurile sunt aplicabile în momentul plasării Comenzii.

2.1.8. Toate prețurile Bunurilor și serviciilor (ex. livrarea) sunt stipulate cu TVA inclus, cu excepția mențiunilor exprese că prețurile nu includ TVA.

2.1.9. Erori privind prețurile afișate. OurPlace va depune toate eforturile pentru ca preţurile de pe website să fie corecte. Cu toate acestea, este posibil să apară și erori. În cazul în care OurPlace descoperă o eroare legată de preţul unui Produs și/sau Serviciu comandat deja de către Cumpărător acesta va fi informat cât mai curând posibil despre eroarea produsă. În aceste situații, Cumpărătorul va avea opţiunea fie de a reconfirma solicitarea de comandă la preţul corect, fie de a anula solicitarea de comandă. În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de solicitare de comandă, OurPlace va considera solicitarea de comandă anulată şi Cumpărătorul va fi notificat despre aceasta prin e-mail.2.2 Comanda2.2.1. Cumpărătorul poate plasa o solicitare de comandă utilizând formularul disponibil în Magazinul Online.

2.2.2. Pentru a plasa o solicitare de comandă, Cumpărătorul este de acord în primul rând cu Bunurile pe care intenționează să le cumpere, metoda de expediție (conform Termenilor și Condițiilor) și metoda de plată (conform Termenilor și Condițiilor). În continuare, Cumpărătorul iși dă acordul pentru solicitarea de comandă și, prin acest lucru, emite o cerere irevocabilă de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare cu Vânzătorul.

2.2.3. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau e-mail) prin care Vânzătorul își desfășoară operațiunile comerciale.

2.2.4. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii.

2.2.5. OurPlace își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Bunuri și/sau Servicii afișate pe Website ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii, cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul.

2.2.6. Odată înregistrată, Comanda nu mai poate fi modificată de către Cumpărător. În cazul în care doriți să modificați/anulați ne puteți contacta pe mail ([email protected]) sau la numarul de telefon 0739 801 802.2.3 Încheierea Comenzii2.3.1. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din solicitarea de comandă. Dacă modifică cantitatea Bunurilor și Serviciilor din solicitarea de comandă, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul pe adresa de e-mail comunicată sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului în momentul efectuării Comenzii. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu noua Comandă, acesta o poate modifica/anula, iar Vânzătorul va returna suma plătită de Cumpărător în maxim 14 de zile calendaristice de la confirmarea modificării/anulării comenzii. Pentru plata cu cardul, dacă valoarea comenzii modificate este mai mare ca valoarea comenzii inițiale, Cumpărătorul va trebui să inițieze o nouă plată pentru diferența dintre plata inițială și valoarea finală a tranzacției.

2.3.2. Vânzătorul se obligă să accepte solicitarea de comandă a Cumpărătorului, cu excepția situației în care solicitarea de comandă respectivă contravine acestor Termeni și Condiții sau a situației în care Vânzătorul are un motiv specific să considere că, Cumpărătorul va încălca Comanda.

2.3.3. Comanda dintre Vânzător și Cumpărător se considera încheiată în momentul expedierii Comenzii (denumită în continuare “Acceptarea“).

2.3.4. Orice cheltuieli suportate de Cumpărător în legătură cu încheierea Contractului de vânzare-cumpărare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (ex.: conexiune internet sau apeluri telefonice) vor fi suportate de Cumpărător.

2.3.5. Vă rugăm să aveți în vedere că puteți face o solicitare de comandă valabilă pe website numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani și doriți ca Bunurile și/sau Serviciile să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresă de e-mail valabilă/activă şi un număr de telefon valabil la care să puteți fi contactat cu uşurinţă.2.4 Metode de livrare2.4.1.OurPlace livreaza doar pe teritoriul României.


2.4.2. Toate comenzile sunt GRATUIT livrate indiferent de valoarea bunurilor achiziționate pe întreg teritoriul României.


2.4.2.1. Livrarea se va face prin firme de curierat partenere. 


2.4.2.2. În descrierea produselor găsiți o perioadă estimată de livrare a pachetului care este calculată de la momentul confirmării comenzii. Odată ce solicitarea de comandă a fost confirmată și poate intra în producție vă vom informa despre aceasta printr-un apel telefonic sau e-mail.


2.4.3. Vă rugăm să rețineți că serviciul nostru de livrare nu include în prezent un serviciu de transport în locuință. Articolele de mobilier vor fi livrate la intrarea în casă sau clădirea dumneavoastră. Livrarea este finalizată la cel mai apropiat loc față de adresa de livrare specificată de client unde poate avea acces un mijloc de transport. Livrarea se va considera ca fiind finalizată lângă mașina de livrare. 


2.4.4. Pentru produsele regăsite în stoc, după confirmarea expedierii comenzii de către societatea de curierat parteneră, livrarea durează aproximativ: 3-5 zile lucrătoare pentru comenzile plasate în timpul săptămânii sau în weekend.


2.4.4.1. Pentru produsele ‘la comanda’, termenul de livrare este afișat pe pagina produsului. În cazul modificării termenului de livrare, veți fi informat atât telefonic, cât și prin e-mail.


2.4.5. În perioada Sărbătorilor legale și a reducerilor, există posibilitatea să intervină întârzieri la livrarea coletelor de până la 7 zile, însă facem tot posibilul ca volumul mare de comenzi să nu afecteze termenul standard.


2.4.6. Livrarea comenzii se face pe baza adresei comunicate în solicitarea de comandă, prin curierat rapid. Sâmbătă, Duminică și în sărbătorile legale nu se expediază comenzi.2.5 Plată


2.5.1. Utilizarea și plata produselor sau serviciilor oferite pe acest website implică acceptarea termenilor și condițiilor de plată menționate în continuare.


2.5.2. Pentru efectuarea plăților, sunt disponibile următoarele metode:


    2.5.2.1. Plata cu card bancar prin intermediul partenerului NETOPIA Payments:


       – Plățile cu card sunt procesate prin NETOPIA Payments.


       – Securizate prin utilizarea sistemului 3D Secure și conexiuni criptate.


       – NETOPIA Payments nu stochează informațiile despre cardul clientului.


       – Posibilitatea de a utiliza o parolă suplimentară pentru plățile online.


    2.5.2.2. Ramburs direct la curier, la primirea coletului:


       – Valabilă pe teritoriul României.


       – Valoarea maximă a comenzii la plata ramburs nu poate depăși suma de 2000 RON TVA inclus.


       – În cazul în care solicitarea de comandă depășește suma de 2000 RON TVA inclus, solicitarea de comandă trebuie achitată prin transfer bancar sau cu cardul bancar.


   2.5.2.3. Transfer bancar:


       – Efectuat în contul RO41BTRLRONCRT0CK4453701 deschis pe numele SC Altdeceor SRL la Banca Transilvania.


       – Comisioanele bancare aferente transferului vor fi achitate de către cumpărător.


       – Recomandat să se trimită dovada plății către [email protected] după finalizarea transferului bancar.


       – Se poate realiza prin intermediul Internet Banking.


    2.5.2.4. Ordin de plată (OP):


       – Cunoscută și ca plată prin transfer bancar.


       – Dovada plății trebuie trimisă către [email protected] după finalizarea transferului bancar.


    2.5.2.5. Plata unui avans de 50% pentru produsele care nu sunt pe stoc:


       – Se achită cu ordin de plată în contul RO41BTRLRONCRT0CK4453701 deschis pe numele SC Altdecor SRL la Banca Transilvania.


       


2.5.3. Prețurile afișate pe website includ toate taxele aplicabile, cu excepția costurilor de livrare.


2.5.4. Vânzătorul emite o factură către cumpărător pentru bunurile și serviciile livrate. Cumpărătorul trebuie să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.


2.5.5. În cazul plăților online, Vânzătorul nu este responsabil pentru costuri suplimentare suportate de cumpărător, inclusiv comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului în cazul în care moneda de emitere diferă de RON.


2.5.6. Termenii și condițiile de plată, inclusiv prețul și modalitatea de plată, vor fi specificate în fiecare solicitare de comandă.


2.5.7. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor achiziționate se va realiza numai după confirmarea plății și înregistrarea acesteia în contul bancar al Vânzătorului.


Acești termeni și condiții se aplică în mod automat la orice tranzacție de plată efectuată pe acest website. Prin efectuarea unei plăți, cumpărătorul confirmă că a citit și acceptat în mod expres acești termeni și condiții.2.6 Drepturi și obligații în baza Contractului de vânzare-cumpărare2.6.1. Vânzătorul are obligația de a livra Cumpărătorului Bunurile comandate la prețul de achiziție convenit și Cumpărătorul are obligația de a achita prețul tranzacției și de a primi Bunurile.

2.6.2. În cazul în care Cumpărătorul încalcă Comanda sau Termenii și Condițiile, Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din Comanda. Cumpărătorul este, în acest caz, obligat să returneze Vânzătorului orice costuri suportate în legătură cu solicitarea de comandă, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile de livrare, în cazul în care Cumpărătorul nu primește Bunurile.

2.6.3. Cumpărătorul este obligat să furnizeze în solicitarea de comandă informații adevărate și corecte. Vânzătorul va considera toate datele puse la dispoziție de Cumpărător, care sunt necesare încheierii Contractului de vânzare-cumpărare, ca fiind adevărate și corecte.

2.6.4. Vânzătorul nu are nicio obligație față de Cumpărător în legătură cu orice Cod de Conduită în sensul Art. 8 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

2.6.5. Pentru soluționarea amiabilă a reclamațiilor consumatorilor, Cumpărătorul va contacta: [email protected]. Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la rezultatul procedurii reclamației, prin mijloace electronice, la adresa de e-mail comunicată de către Cumpărător.

2.6.6. Vânzătorul deține un Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului Bihor și obiectul de activitate al acestuia include vânzarea bunurilor. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este organismul de supervizare a protecției datelor personale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este, potrivit legii, organismul de supervizare în ceea ce privește, printre altele, respectarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

2.6.7. Prin prezentul document, Cumpărătorul își asumă riscul privind modificarea circumstanțelor în accepțiunea Art. 1271, alin. 3 lit. C din Codul Civil.2.7 Cupoane de reducere și vouchere2.7.1 Vânzătorul oferă diverse tipuri de reduceri; reducerile sunt de asemenea acordate și sub formă de cupoane de reducere sau vouchere care includ, cel mai frecvent, coduri de reducere.

2.7.2 Codurile de reducere si voucherele nu pot fi utilizate în mod repetat cu excepția situațiilor în care cuponul sau voucherul respectiv stipulează în mod expres contrariul.

2.7.3 Cupoanele de reduceri și voucherele nu pot fi combinate sau utilizate împreună, decât în situația în care cuponul sau voucherul respectiv stipulează în mod expres contrariul.

2.7.4 În cazul în care reducerea sau cuponul de reducere este utilizat altfel decât în conformitate cu regulile ofertei de reducere ale cuponului sau voucherului, Vânzătorul are dreptul de a refuza reducerea, cuponul de reducere sau voucherul respectiv. Cumpărătorul va fi informat în consecință și i se va oferi posibilitatea de a plasa solicitarea de comandă fără reducerea solicitată. În cazul unor neînțelegeri/neclarități privind interpretarea regulilor aplicabile reducerilor sau cupoanelor de reduceri, mențiunile prezenților Termeni și Condiții vor prevala.

2.7.5 Dacă plasați o solicitarea de comandă pentru mai multe produse dintre care unul nu este disponibil, OurPlace vă va informa corespunzător. Restul Comenzii va fi procesat și expediat conform solicitării clientului.3 Livrarea Bunurilor

3.1 Termen de livrare3.1.1. Timpul de livrare curge din momentul în care Bunurile comandate sunt expediate din depozitele Vânzătorului și nu poate fi mai mare de 30 de zile lucrătoare de la data Acceptării Comenzii cu exceptia situațiilor în care produsele sunt realizate pe comanda, caz în care termenul de livrare se anunță punctual rămânând opțiunea clientului dacă menține sau nu solicitarea de comandă și acceptă termenul de livrare.

3.1.2. Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile în cel mai scurt termen posibil.3.2 Expedierea, livrarea și recepția bunurilor3.2.1. Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra Bunurilor cumpărate la primirea Bunurilor respective. În momentul respectiv, riscul privind pierderea sau deteriorarea este, de asemenea, transferat Cumpărătorului.

3.2.2. În cazul în care ați ales plata ramburs, proprietatea Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, la adresa indicată în solicitarea de comandă (prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de transportator).

3.2.3. La livrarea coletului, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie să fie semnat de către Cumpărător. Prin acesta nu va fi afectat în niciun fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior OurPlace în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Bunurilor. Refuzul de semnare a documentului de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Bunurilor.

3.2.4. Înainte de recepționarea Bunurilor de la transportator, Cumpărătorul are obligația de a verifica dacă ambalajul este intact și de a notifica imediat transportatorul în legătură cu orice defecte.

3.2.5. În cazul în care ambalajul nu este intact, Vânzătorul recomandă Cumpărătorului să refuze recepția Bunurilor de la transportator și să transmită un email de informare a Vânzătoului la adresa de email [email protected]. Prin semnarea de primire, Cumpărătorul confirmă că ambalajul Bunurilor este intact.

3.2.6. Orice reclamații privind defectele mecanice ale Bunurilor, livrarea de alte bunuri decât cele comandate etc., care nu au fost semnalate la recepția bunurilor de la transportator, vor fi semnalate de Cumpărător imediat după identificarea lor, dar nu mai târziu de 3 zile de la recepția Bunurilor. Vânzătorul va fi ținut răspunzător pentru pagubele cauzate Bunurilor în timpul transportului, doar în situația în care Cumpărătorul reclamă astfel de pagube imediat, în conformitate cu prevederile prezenților Termeni și Condiții.

3.2.7. În cazul în care, din motive imputabile Cumpărătorului (cum ar fi, dar fără a se limita la: refuzul de primire a coletului, absența de la adresa de livrare comunicată, refuzul achitării contravalorii coletului), Bunurile trebuie livrate în mod repetat sau printr-o metodă de livrare diferită de cea solicitată inițial prin solicitarea de comandă, Cumpărătorul are obligația de a suporta toate costurile ocazionate de livrările repetate.

3.2.8. Vânzătorul poate înainta orice comunicare adresată Cumpărătorului prin mijloace electronice, la adresa de e-mail a Cumpărătorului, pusă la dispoziție prin contul de client creat sau prin solicitarea de comandă.4 Retragerea din Comanda

4.1 Retragerea Cumpărătorului din Comanda4.1.1. Cumpărătorul are dreptul, cu exceptia prevazută de punctul 4.1.4. din prezenții Termeni și condiții, în conformitate cu art. 9 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2014, de a se retrage din Comanda fără a invoca un motiv și fără aplicarea de penalizări, în termen de 14 zile calendaristice de la recepția Bunurilor, adică să returneze produsul fără a-și justifica decizia. Cumpărătorul va informa Vânzătorul cu privire la retragere prin transmiterea unei notificări la adresa [email protected], indicând:


numărul Comenzii:

data achiziției:

numele produsului:

codul produsului:

starea produsului:  

contul IBAN pentru returnarea plății:

numele titularului cont bancar: .


4.1.2. Pentru a adera la termenul limită de 14 zile calendaristice, este suficientă transmiterea notificării de retragere către Vânzător în acest termen. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Comanda, Comanda este anulata.

Cumparatorul va suporta costul direct al returnarii produselor, acesta este responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.4.1.3. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Comanda, fie în termenul legal de 14 zile și Bunurile returnate nu sunt complete, au sigiliile de protecție rupte sau sunt în mod evident utilizate sau deteriorate, Vânzătorul poate solicita despăgubiri și stabili și reține valoarea despăgubirilor din prețul de achiziție pretins a fi rambursat Cumpărătorului. În acest caz, Vânzătorul va returna Cumpărătorului doar diferența dintre despăgubiri și prețul de achiziție.

4.1.4. Cumpărătorul ia la cunoștință prin prezenții Termeni și Condiții, în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2014, că nu se poate retrage din Comanda în cazul în care:


Bunurile livrate au fost confecționate după specificațiile Cumpărătorului sau sunt personalizate;

Bunurile livrate au fost montate;

Bunurile livrate au fost deterioarate de către Cumpărător;4.1.8. În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere, Cumpărătorul va transmite imediat Vânzătorului, în termenul legal de retragere de 14 zile calendaristice, Bunurile care vor include toate componentele și accesoriile.


4.1.9. În cazul retragerii Cumpărătorului din Comanda, Vânzătorul este obligat, fără întârzieri inutile și în termen de maximum 14 zile lucrătoare de la data la care este informat de decizia de retragere, să returneze Cumpărătorului pretul tranzacției achitat pentru Bunuri, urmând același canal prin care a fost achitat prețul tranzacției.

4.1.10. În situația în care în prețul tranzacției sunt incluse servicii care au fost utilizate de către Cumpărător (ex: card cadou, voucher cadou), prețul tranzacției va fi ajustat corespunzător, fiind reținută de către Vânzător valoarea serviciilor utilizate.

4.1.11. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Comanda, Vânzătorul va amâna rambursarea prețului tranzacției până la data recepționării Bunurilor ce au făcut obiectul achiziției sau la momentul primirii unei dovezi din partea Cumpărătorului conform căreia acesta a expediat Bunurile către Vânzător.

4.1.12. Pentru a se retrage din Comanda, Cumpărătorul va transmite informarea pe adresa de e-mail [email protected].

4.1.13. În cazul în care Cumpărătorul plăteşte o solicitare de comandă cu un voucher, discountul (egal cu valoarea voucherului) se împarte între produsele din solicitarea de comandă , direct proporţional cu valoarea fiecăruia. În cazul returului unei astfel de comenzi, se va putea reutiliza soldul rezultat ca urmare a stornării, nu se va rambursa soldul.4.2 Retragerea Vânzătorului din Comanda4.2.1. În ciuda faptului că Vânzătorul este foarte atent în ceea ce privește piața Bunurilor oferite, se poate întâmpla, în mod excepțional, ca Vânzătorul să nu poată livra Bunurile solicitate în comandă în condițiile convenite prin Comanda. În aceste situații, Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din Comanda.

4.2.2. Atât Vânzătorul cât și Cumpărătorul au dreptul de a se retrage din Comandă în cazul unor modificări semnificative ale prețurilor cu ridicata ale Bunurilor comandate, în cazul unor modificări semnificative ale prețurilor de expediție sau în cazul în care Vânzătorul devine conștient de faptul că Bunurile au fost, din greșeală, ofertate la un preț greșit, iar Cumpărătorul nu acceptă modificările corespunzătoare aduse Contractului de vânzare-cumpărare, adică o majorare a prețurilor bunurilor sau a majorare a prețurilor de livrare.

4.2.3. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Comanda în orice moment înainte de livrarea Bunurilor către Cumpărător.

4.2.4. Vânzătorul este obligat să comunice imediat Cumpărătorului retragerea sa din Comanda la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Cumpărător prin solicitarea de comandă. Vânzătorul este, în continuare, obligat să returneze Cumpărătorului prețul tranzacției achitat pentru Bunuri.

4.2.5. Prin prezenții Termeni și Condiții, Cumpărătorul a luat la cunoștință și este de acord că Vânzătorul are dreptul să se retragă din Comanda încheiată cu un Cumpărător care, pe parcursul altor relații contractuale cu Vânzătorul, și-a încălcat deja material obligațiile care îi reveneau (refuzul repetat de preluare a Comenzii). Încălcarea materială a oricăror acorduri anterioare cu Vânzătorul este considerată o încălcare semnificativă în sensul art. 1551 alin. 1 din Codul Civil și Vânzătorul are dreptul de reziliere a Comenzii ca urmare a unei astfel de încălcări.5 Garanția contra viciilor. Garanția pentru buna funcționare5.1. Drepturile și obligațiile părților contractante în legătură cu garanția contra viciilor bunului vândut și garanția pentru buna funcționare (denumite în continuare „Garanțiile”) sunt guvernate de legislația aplicabilă în vigoare.

5.2. Cumpărătorul persoana fizica își poate exercita dreptul care decurge din livrarea de bunuri de consum defectuoase în termenul limită de 24 de luni de la livrarea Bunurilor. În cazul în care Bunurile, ambalajele acestora sau manualul inclus stipulează o durată medie de utilizare a Bunurilor, termenul va fi redus la această durată.

5.3. Vânzătorul garantează Cumpărătorului că, la livrare, Bunurile nu au defecte. Vânzătorul, în special, garantează că, la livrare, Bunurile:


– au proprietățile asupra cărora părțile au convenit, și, în cazul în care nu există un astfel de consens, proprietățile pe care Vânzătorul sau producătorul le-a declarat sau pe care Cumpărătorul le așteaptă cu privire la tipul de bunuri, respectiv și la promovarea de către Vânzător sau producător aferentă bunurilor respective,


– sunt potrivite scopurilor comunicate de Vânzător sau scopurilor pentru care tipul respectiv de bunuri este, de obicei, utilizat,


– corespund din punct de vedere al calității sau designului modelului sau mostrei aferente, dacă mostra sau modelul au stat la baza deciziei asupra calității bunurilor,


– sunt în cantitatea, au măsura și greutatea corespunzătoare și respectă reglementările aplicabile.


5.4. Cu toate acestea, această garanție nu acoperă problemele cauzate de uzura normală, neglijență, deteriorări sau utilizarea necorespunzătoare a produsului de către dumneavoastră.

5.5. Cumpărătorul va confirma drepturile care derivă din Garanții cu Vânzătorul la adresa desemnată de Vânzător în acest scop, sau, dacă este necesar, la sediul social al Vânzătorului. Procedura de reclamații referitoare la Bunurile defecte este inițiată în momentul în care bunurile au fost livrate Vânzătorului.

5.6. Pentru a confirma drepturile care derivă din Garanții, Cumpărătorul este obligat să dovedească existența unui Contract de vânzare-cumpărare între Cumpărător și Vânzător. Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului să prezinte ca dovadă Confirmarea comenzii printată și dovada plății.

5.7. Cumpărătorul are obligația de a specifica, adică de a oferi o descriere a defectului pentru care a fost inițiată procedura de reclamație.

5.8. Cumpărătorul nu are niciun drept în legătură cu Garanțiile, în cazul în care Cumpărătorul știa, înainte de livrarea Bunurilor, că bunurile sunt defecte, sau în cazul în care Cumpărătorul a cauzat defectarea acestora.

5.9. Vânzătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va soluționa reclamația în termen de cel mult 7 zile lucrătoare. Durata necesară, în mod rezonabil, evaluării defectului nu este inclusă în aceste termene. Vânzătorul va finaliza procedura de reclamații, inclusiv va înlătura, dacă este posibil, defectul, în termen de 30 zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul a adus la cunoștința Vânzătorului lipsa de conformitate a produsului și a predat produsul Vânzătorului pe baza unui document de predare-preluare.

5.10. Cu excepția situației în care Vânzătorul va invalida reclamația, Vânzătorul va confirma Cumpărătorului acceptarea acesteia; confirmarea va include, printre altele, datele de identificare ale Cumpărătorului și Vânzătorului, cuprinsul reclamației, remediul solicitat, data și locul primirii reclamației și semnătura reprezentantului Vânzătorului.

5.11. În cazul în care reclamația este justificată, Cumpărătorul este îndreptățit la rambursarea costurilor suportate în legătură cu procedura de reclamație inițiată.

5.12. Vânzătorul este obligat să informeze Cumpărătorul cu privire la finalizarea și rezultatul procedurii de reclamație, prin mijloace electronice, la adresa e-mail pusă la dispoziție de Cumpărător în reclamație sau la orice altă adresă la care Cumpărătorul poate fi informat cu privire la finalizarea și la rezultatul procedurii de reclamație. Această informare va include termenul limită în care Cumpărătorul poate ridica Bunurile.

5.13. În cazul în care Cumpărătorul nu ridică Bunurile în acest termen limită, Vânzătorul are dreptul la rambursarea oricăror cheltuieli suportate în legătură cu depozitarea Bunurilor, și poate, dacă este necesar, să vândă Bunurile în numele Cumpărătorului. Cumpărătorul va fi notificat în avans și i se va pune la dispoziție o perioadă suplimentară suficientă pentru a ridica Bunurile.

5.14. Cumpărătorul este responsabil pentru ambalarea articolelor expediate, astfel încât să nu existe nici un risc de deteriorare pe durata transportului.

5.15. Este important să luați în calcul că prin natura lor, obiectele pentru decor în stil vintage sau lucrate manual pot avea mici imperfecțiuni (mici zgârieturi sau deteriorări ale materialului). Acestea nu se consideră a fi defecte de fabricație și, în aceste cazuri, condițiile de garanție nu pot fi invocate. De asemenea, produsele din lemn masiv pot prezenta mici imperfecțiuni ca urmare a prelucrării, acestea nu sunt considerate defecte.

Clientul poate cere însa returul produsului fără a fi necesară vreo explicație, în condițiile legii.6 Prevederi finale6.1. Limba de comunicare dintre Vânzător și Cumpărător și limba Contractului de vânzare-cumpărare este limba română. Toate Comenzile încheiate sunt arhivate electronic de către Vânzător și nu sunt disponibile terților.

6.2. În cazul în care orice prevedere a Termenilor și Condițiilor devine, din orice motiv, nulă sau inaplicabilă, restul Termenilor și Condițiilor vor rămâne neafectate.

6.3. Vânzătorul poate schimba sau modifica Termenii și Condițiile. Termenii și Condițiile modificate vor intra în vigoare de la data publicării lor. Drepturile și obligațiile anterioare atât ale Vânzătorului cât și ale Cumpărătorului vor rămâne neafectate.

6.4. În cazul introducerii unui element internațional în tranzacția bazată pe Comanda, părțile contractante convin ca relația dintre ele să fie guvernată de legislația Română. Drepturile consumatorului care derivă din legislația aplicabilă în general vor rămâne aceleași.


6.5. Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere, rănire sau pagubă materială, directă sau indirectă, cauzată de orice defect al Bunurilor livrate, decât în situația în care pierderea, rănirea sau paguba materială respectivă derivă din neglijența, omisiunea sau intenția Vânzătorului.